Застраховки

„ Пи Ел Ди“ Травел предлага възможността да сключите медицинска застраховка „ Пътуване в чужбина“ на Застрахователна компания "БУЛСТРАД ЖИВОТ" АД валидна за територията на цял свят.

ЗАСТРАХОВКА "ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА"

Застраховка „Пътуване в чужбина” е една от защитните програми на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, която Ви препоръчваме, за да си осигурите спокойна и приятна почивка или бизнес пътуване извън страната.
Тази застраховка покрива широк спектър от неотложни и непредвидени медицински разходи до предпочитания от Вас лимит.
При необходимост, с нея получавате гарантирана денонощна подкрепа за Вас и Вашите близки, когато сте далеч от дома.
Какво е добре да знаете още за застраховка "Пътуване в чужбина":

 • Тази застрахователна програма е достъпна за лица между 1 и 80 години.
 • Застрахователна премия е сумата или вноската, която избирате да платите на база на Вашите потребности от застрахователна защита и според Вашите финансови възможности.
 • Можете да изберете срок на застраховката от 1 ден до 1 година, в зависимост от плановете Ви за пътуване в чужбина.
 • Размерът на застрахователната премия зависи от избрания лимит за възстановяване на непредвидени и неотложни медицински разходи /2 000, 4 000, 5 000, 10 000, 15 000, 25 000, 30 000 евро/, както и от срока на пребиваване извън страната.
 • Застрахователната премия се плаща еднократно.
 • Застраховка „Пътуване в чужбина“ покрива загуба на живот в следствие на злополука; широк спектър непредвидени и неотложни медицински разходи на застрахованото лице, възникнали в резултат на злополука или акутно заболяване по време на пътуването в чужбина.
 • Застраховката осигурява денонощен асистанс.
 • В случай на застрахователно събитие, можете да се свържете на посочените телефони в застрахователната полица, които са за съответния регион от света, където се намирате и ще Ви бъде оказано необходимото съдействие
 • Представители на Coris International - международна асистанс компания, с която ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ има установено успешно партньорство по програмите за пътуване в чужбина, ще се погрижат да получите навременна експертна подкрепа от квалифицирано медицинско лице или най-близкото до Вас лицензирано медицинско заведение.
 • Застраховката важи за цял свят, с изключение на територията на Република България и държавата, в която е родено застрахованото лице, ако не е гражданин на Република България.
 • Необходими лични данни за издаване на застрахователна полицата са: трите имена на латиница по лична карта или паспорт и ЕГН.

За примерни варианти за сключване на застраховка "Пътуване в чужбина" можете да се свържете с нас на посочените телефони.

Вслучай, че имате нужда от допълнителна информация, направете своето запитване и ние незабавно ще се свържем с Вас!