Фирмени документи

"Пи Ел Ди" ЕООД

Удостоверение за регистрация за туристическа дейност № 5389
Седалище: гр. Стара Загора, ул. "Самарско знаме" № 36
ЕИК 123 665 184 Ид.Но. ДДС BG 123 665 184

Сметка в лева:
УниКредит Булбанк
Филиал : Бизнес център Стара Загора
Банков код / SWIFT/BIC : UNCRBGSF
IBAN : BG31 UNCR 7000 1521 1706 81