Автобусни екскурзии

762 лв.
Пловдив - София - Будапеща - Дрезден - Белин ...
9 дни / 7 нощ.
дата: 17.07.2020 г.
475 лв.
София - Белград - Плитвички езера - Сплит - ...
5 дни / 4 нощ.
дата: 17.06.2020 г.
335 лв.
Крайова - Тимишоара - Стари Бешенов - Сегед -...
4 дни / 3 нощ.
дата: 19.09.2020 г.
205 лв.
Пловдив - София - Авала - Белград - Земун - С...
3 дни / 2 нощ.
дата: 12.06.2020 г.
160 лв.
Крагуевац - Топола
2 дни / 1 нощ.
дата: 11.07.2020 г.
590 лв.
Белград - Сараево - Мостар - Меджугорие - Дуб...
7 дни / 6 нощ.
дата: 27.06.2020 г.
205 лв.
София - Белград - Нови Сад - Сремски Карловци...
3 дни / 2 нощ.
дата: 12.06.2020 г.
519 лв.
Будапеща - Прага - Конопище - Виена - Белград
6 дни / 5 нощ.
дата: 02.06.2020 г.
125 лв.
Ниш - Пирот - Димитровград
2 дни / 1 нощ.
дата: 27.06.2020 г.
199 лв.
Зайчар - Гъмзиград - Бор - Лепенски вир - хид...
3 дни / 2 нощ.
дата: 10.07.2020 г.
329 лв.
Пловдив-Будапеща-Белград
5 дни / 3 нощ.
дата: 22.07.2020 г.
465 лв.
Варна - Бургас - Пловдив - София - Будапеща -...
6 дни / 5 нощ.
дата: 09.06.2020 г.
469 лв.
Будапеща, Дворецът Естерхази Във Фертьод, Шоп...
5 дни / 4 нощ.
дата: 18.09.2020 г.
270 лв.
Пловдив - София - Върнячка баня
3 дни / 2 нощ.
дата: 19.09.2020 г.
340 лв.
Крайова - Тимишоара - Стари Бешенов - Сегед -...
4 дни / 3 нощ.
дата: 19.09.2020 г.