Нова година Сърбия

Маршрут: София - Белград - Суботица - Палич - Келебия ...